Program wyborczy KWW Daniela Koko

Gramy dla Gminy i Miasta Gryfów Śląski

 1. Usprawnienie funkcjonowania Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia.
 2. Zapewnienie cyklicznego wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej i asystenta osoby niepełnosprawnej.
 3. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej w sołectwach i w mieście.
 4. Otwarcie kina studyjnego.
 5. Inwestycje w infrastrukturę sportową na terenie gminy.
 6. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację i budowę dróg i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i sołectw – w tym dążenie do budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Jeleniogórskiej.
 7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników w sołectwach oraz ciągu rowerowo-pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 360.
 8. Dalsza modernizacja i budowa sieci oświetlenia ulicznego w mieście i sołectwach.
 9. Aplikowanie o środki zewnętrzne celem budowy krytej pływalni.
 10. Projekt przyjazne miasto: system ostrzegania i komunikacji z mieszkańcami oraz efektywny e-URZĄD.
 11. Promocja gminy Gryfów Śląski poprzez organizację święta miasta w nowej formule.
 12. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 13. Zielony Gryfów: Programy „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Rewitalizacja parków przy ul. Partyzantów i Kolejowej, OZE w jednostkach organizacyjnych Gminy. Wdrożenie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt. Czyste tereny Jeziora Złotnickiego.
 14. Zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez doposażenie szkół, dodatkowe zajęcia i rozwój kompetencji kadry i uczniów.
 15. Kontynuowanie działań w Klubie Seniora oraz otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
 16. Zaangażowanie w zakresie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 17. Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
 18. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
podpis daniel koko